составить пример на: Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем

составить пример на:
Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем

  • НМен ктабымды берп едм, бра ол алмады (Я давал ему свою книгу, ноон не взял). 2. Ол менен брын кетт, сонда да мен оны уып жеттм (Онушел раньше меня, но я его догнал).апишите в ответе здесь
  • Кктем келд, дегенмен кн жылынан жо